Driver hd 4000

Probeer het opnieuw. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Er is een probleem opgetreden. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet driver hd 4000 is. Probeert u het later nog eens.

Intel HD Graphics Driver v9.18.10.3257 Available for Windows

driver hd 4000

Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan. Installatie 1. Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand. Lees de release-informatie in het dialoogvenster. Download en installeer alle vereiste programma’s die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.

Klik op Installeren. Volg de overige aanwijzingen om de update uit te voeren. Probeer het opnieuw. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Er is een probleem opgetreden. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Probeert u het later nog eens. Voorbereiden op downloaden Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support — Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op “Ja, ik ga akkoord” als u ermee instemt. De vermelding van dell. Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetag Dell zal de gegevens van uw systeemconfiguratie en servicetag automatisch detecteren en weergeven waardoor wij kunnen: Dell biedt een waaier aan softwaretoepassingen om u te laten profiteren van de beste ervaring in gebruik en support.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www. Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u software-updates en meldingen ontvangen die specifiek voor uw systeem zijn bedoeld, alsook aangepaste productinformatie en aanbiedingen voor applicaties van Dell, haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners met name leveranciers van producten en services.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden indien in de VS of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw lokale landspecifieke pagina op Dell. Dell Licentieovereenkomst voor eindgebruikers Dit is een rechtsgeldige overeenkomst “Overeenkomst” tussen u, de gebruiker, en Dell Products, L.

Singapore-vestiging , een Singapore-vestiging van een in Nederland geregistreerd bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, namens zichzelf, Dell Inc. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software “Software” en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software vervangen of aanvullen gezamenlijk aangeduid als “Updates” , die door Dell worden verspreid, tenzij er sprake is van een aparte licentieovereenkomst tussen u en de fabrikant of eigenaar van de Software of Update.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, stemt u ermee in dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst zult naleven.

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. U dient dan alle Software inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.

U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Software tijdens normale kantooruren, stemt u ermee in Dell medewerking te verlenen bij een dergelijke audit en alle stukken aan Dell te verstrekken die redelijkerwijs verband houden met uw gebruik van de Software.

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve zoals in deze Overeenkomst is bepaald. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is. Onder bepaalde open-sourcesoftwarelicenties hebt u recht om de bijbehorende broncodebestanden te verkrijgen. EXPORT U wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software onderhevig is aan de Amerikaanse exportwetten, evenals de wetten van het land waarin deze wordt geleverd of gebruikt. U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van nucleaire materialen, nucleaire inrichtingen of nucleaire wapens, raketten of ter ondersteuning van raketbouwprojecten, of chemische of biologische wapens.

In overeenstemming met 48 C. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen u en Dell met betrekking tot de Software.

Type S – Rev.

Driver updated – but still incompatible!

ATI Radeon™ HD /ATI Mobility Radeon™ HD , ATI Radeon™ HD Driver Support for AMD Radeon™ HD , HD , HD Series and Older. There are 3 ways you can use to download Intel HD Graphics driver. Choose an easier way to save your time and fix the driver issue.

VIDEO: Driver Hd 4000

This package provides Intel HD, HD Graphics Driver to support Latitude models that are running Windows 7, and 10 (bit). Intel HD Graphics /// This Intel Graphics Driver package is only for use on systems equipped with 3rd Generation Intel(R) Core(TM. This package contains Intel HD, HD Graphics Driver and is supported on Latitude systems that run Windows 7, Windows and.

Also Free Download: Quick Heal Offline Registration | Nero Burning Rome Download